Sep 03 Scris de 
Publicat în Studii

Vizualizează (3142 vizualizări)

Descarcă PDf (589 Descărcări)

O analiză regională a pieței muncii.Studiu de caz: persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și cele inactive din județele Galați și Brăila

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Dezechilibrele cunoscute de piața muncii din România constituie, mai ales în contextul crizei economice, factori majori de influență negativă a so-cietății. Șomajul reprezintă, în acest context socio-economic, un fenomen în-grijorător, atât prin numărul persoanelor aflate în această situație cât și datori-tă efectelor severe pe care le are asupra unei categorii a populației. Cei mai mulți dintre șomeri trebuie să înfrunte o serie de dificultăți în special econo-mice dar și sociale psihologice, toate acestea conducând la riscul unei marginalizări sociale.

Studiul de față constituie o analiză regională a pieții muncii, fiind centrat pe analiza problematicii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și cele inactive din județele Galați și Brăila și reprezentând un efort de identi-ficare și sintetizare a problemelor existente la ora actuală pe piața muncii cu privire la situația acestora, fiind dublat de încercarea de a propune unele solu-ții posibile pentru remedierea unora din probleme. Demersul nostru își pro-pune să identifice și să detalieze câteva din coordonatele fundamentale care determină dezechilibrele pe piața muncii, centrându-se pe problemele persoa-nelor aflate în căutarea unui loc de muncă și, în special, a șomerilor. Lucrarea se bazează totodată și pe o experiență directă cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în cadrul proiectului Formare și informare pentru piața muncii!- Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare şi reintegrare în viaţa activă a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţele Galaţi şi Brăila, contract de finanțare POSDRU/100/5.1/G/77923.

Încercând câteva răspunsuri la întrebarea „Ce se în-tâmplă cu piața muncii actuale?” cititorii ei, studenți, cercetători, decidenți în politicile sociale, cei care activează în sociologie, economie, psihologie, pot avea la îndemână un punct de pornire în atât pentru demersurile de promova-rea și aplicare a unor programe/ proiecte menite să îmbunătățească situația pe piața muncii cât și pentru a înțelege mai bine situația „șomerului” și cum poa-te fi el ajutat pentru a depăși acest impas, ținând cont de caracterul predomi-nant exploratoriu al cercetării.

Procesul de cercetare a domeniului prezentat și analizat în studiul de față a fost derulat de-a lungul a doi ani de studiu. Astfel, studiul de față a fost realizat de un grup de membri ai Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” în cadrul proiectului „Formare şi informare pentru piaţa mun-cii! - Dezvoltarea competențelor esenţiale pentru integrare şi reintegrare în viaţa activă a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţele Galaţi şi Brăila”, al cărui beneficiar este Fede-rația „Solidaritatea Sanitară” din România.

Autorii acestei lucrări au participat la cercetarea problematicii șoma-jului fie de la începutul perioadei menționate, fie au intrat în echipă pe par-curs, însă fiecare dintre aceștia a avut o anumită contribuție la realizarea aces-tui studiu. 

Dorim să aducem mulțumiri persoanelor care în diferite moduri au fost implicate în desfășurarea acestei cercetări din cadrul Centrului de Cerce-tare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”: coordonatori, cercetători, asistenți și, nu în ultimul rând, subiecților care ne-au răspuns la întrebări și ne-au îm-părtășit opiniile și percepțiile lor

Informații adiționale

  • ISBN: 978-606-92935-2-2
  • Colecția / Editura: Cercetări Sociale / SODALITAS
  • Apariții în presă:
    • În curs de colectare
      .
Etichetat cu :
3142 Ultima modificare Luni, 20 Octombrie 2014

Media

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Proiecte de cercetare

Studii publicate

Ultimele comentarii

Cautare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates