Sep 12 Scris de 
Publicat în Studii

Vizualizează (2343 vizualizări)

Descarcă PDf (839 Descărcări)

Determinanţi ai inserţiei pe piața muncii a categoriilor vulnerabile ocupaţional din mediul rural al judeţului Brăila

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Pentru identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale diferitelor grupuri ţintă din zonele rurale în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii şi elaborarea unor previziuni privind tendinţele pieţei forţei de muncă, Activitatea 3 a proiectului amintit constă în organizarea şi desfăşurarea a două activități de cercetare.

 În prima cercetare vizăm, pe de o parte, identificarea nevoilor de formare profesională, cu scopul de a oferi programe de formare profesională adaptate grupurilor vulnerabile ocupaţional, iar pe de altă parte, evaluarea tendinţelor de dezvoltare locală în mediul rural din judeţul Brăila şi a cererii de formare pe tipuri de competenţe. Analiza nevoilor de formare s-a realizat în zona de implementare a proiectului O șansă pentru mediul rural! pentru a adapta programele integrate de formare profesională la situaţiile particulare ale grupurilor ţintă. Datorită caracterului său exploratoriu, prin cercetarea cantitativă urmărim să construim bazele unui model explicativ al situației grupurilor vulnerabile pe piața muncii, care apoi să fie dezvoltat și aprofundat prin cercetarea de tip calitativ. Integrarea pe piaţa muncii a categoriilor vulnerabile ocupaţional este determinată nu doar de competenţele lor profesionale, de calificarea/calificările de care dispun sau dimpotrivă de lipsa lor, ci şi de tendinţele economice, de contextul economic mai general al momentului. Astfel, cercetarea abordează, în paralel, problema oportunităţilor de angajare din perspectiva firmelor din eşantion şi descrie factorii structurali (ce țin de caracteristicile structurale ale firmelor) care dimensionează intențiile de angajare a patronilor din mediul rural. Prin urmare, acest studiu oferă o privire generală asupra situaţiei grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, care este completată cu date referitoare la aceeaşi situaţie, dar din perspectiva angajatorilor din localităţile în care s-a desfăşurat cercetarea. Pe de altă parte, cercetarea constituie un liant util între celelalte activităţi ale proiectului, fiind elaborată astfel încât să sprijine dezvoltarea şi implementarea programului de formare profesională adresat persoanelor din grupurile ţintă care doresc să participe la cursuri.

În a doua cercetare urmărim evaluarea nevoilor specifice grupurilor ţintă în domeniul facilitării accesului la ocupare şi în vederea stabilirii unor strategii adecvate (re)inserţiei în viaţa activă a acestora. Având ca punct de plecare cele mai importante rezultate şi constatări ale cercetării iniţiale derulate în vederea identificării nevoilor de formare profesională a grupurilor cu dificultăţi de acces pe piaţa muncii, această cercetare este orientată atât spre analizarea şi aprofundarea unei probleme sociale – sub-ocuparea în zona rurală a Brăilei, cât şi propunerea de soluţii pentru ameliorarea situaţiei ocupării acestor grupuri dezavantajate din perspectiva oportunităţilor ocupaţionale. Recunoscând poziţia centrală a firmelor în structurarea pieţei forţei de muncă, perspectiva adoptată de studiul nostru completează astfel abordarea axată pe descrierea situaţiei grupurilor vulnerabile ocupaţional pe piaţa muncii. Prin introducerea firmelor în analiza potenţialului de (re)inserţie în viaţa activă a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, urmărim determinarea corelației dintre cerințele angajatorilor cu privire la forța de muncă și competențele profesionale și transversale ale potențialilor candidați la ocuparea posturilor vacante, pe de altă parte.

Rezultatele cercetării vor forma un instrument de lucru care ne arată provocările cu care se confruntă grupurile vulnerabile ocupaţional pe piaţa muncii, care sunt măsurile adecvate pentru îmbunătăţirea situaţiei lor şi recomandările pentru facilitarea integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Informații adiționale

  • ISBN: 978-606-93503-8-6
  • Colecția / Editura: Cercetări Sociale / SODALITAS
  • Apariții în presă:
    • În curs de colectare
      .
2343 Ultima modificare Luni, 20 Octombrie 2014

Media

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Proiecte de cercetare

Studii publicate

Ultimele comentarii

Cautare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates