Oct 01
Publicat în Studii

Analiza principalelor probleme cu care se confruntă asistentele medicale din unitățile publice de sănătate (2016)

 

Prezentul studiu, desfășurat în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”,  face parte din strategia de abordare a problemelor salariaților din sănătate bazată pe dovezi, direcția de cercetare: analiza relației dintre calitatea vieții profesionale și calitatea serviciilor medicale. El este corelat cu alte cercetări desfășurate în cadrul de CCDSS ultima abordare de acest gen constituind-o problema gărzilor medicilor.

Cercetarea are ca obiectiv analiza situației asistentelor medicale din unitățile sanitare publice centrată pe câțiva indicatori esențiali ai calității vieții profesionale: timpul de muncă, salarizarea, evoluția în carieră. În subsidiar, cercetarea sociologică a evaluat și disponibilitatea la acțiuni de protest pentru rezolvarea problemelor indicate de respondenți în cadrul cercetării.

Studiul are la bază două metode complementare de cercetare:

-          Cercetarea sociologică, desfășurată în condițiile prezentate în metodologie;

-          Analiza datelor privitoare la salarizare, prezentată în partea a II-a studiului.

Având în vedere că rezultatele cercetărilor anterioare au indicat faptul că o problemă importantă a acestei categorii profesionale, care afectează în special asistentele medicale absolvente de postliceală, o constituie echivalarea, cercetarea sociologică a inclus această dimensiune a vieții profesionale în obiectivele sale. În cadrul cercetării prin echivalare înțelegem dreptul asistentelor medicale absolvente de postliceală la completarea studiilor pentru a ajunge la nivelul studiilor superioare, respectiv echivalarea creditelor și a competențelor deja deținute și dreptul la completarea studiilor prin intermediul unui program de formare universitară.

 

Sep 01
Publicat în Ghiduri

Ghid de bune practici și povești de succes în domeniul ocupării și formării profesionale

Prezentul Ghid are un dublu scop: să ofere un exemplu de bune practici în domeniul ocupării și formării profesionale a șomerilor, persoanelor inactive și persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca și, în mod simultan, să prezinte activitatea desfășurată în cadrul proiectului, o activitate centrată pe problema ocupării și formării profesionale.

Sep 02
Publicat în Ghiduri

Ghid bune practici și povești de succes în domeniul informării, orientării și consilierii profesionale a salariaților din sănătate din regiunea Sud-Est

Prin definiție, un Ghid de bune practici asumă competența celor care-l scriu într-un anume domeniu. În cazul acestui Ghid este vorba de competența beneficiarului de a implementa proiect având ca temă informarea, orientarea, consilierea și formarea profesională.

Sep 03
Publicat în Ghiduri

Ghid de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate în regiunea Sud-Est

Prezentul Ghid dorește să se constituie într-un instrument de consiliere și informare util pentru toți salariații din sănătate. El completează resursele puse deja la dispoziția publicului pe site-ul proiectului, la adresa cariera-ta.ro și activitățile desfășurate în cadrul workshopului de informare, orientare și consiliere.

Sep 04
Publicat în Ghiduri

Ghid bune practici și povești de succes în domeniul informării, orientării și consilierii profesionale a salariaților din sănătate din regiunea Sud-Muntenia

Prin definiție, un Ghid de bune practici ar trebui să fie o narațiune laudativă referitoare la unset de acțiuni desfășurate de‐o organizație, ce (auto‐)legitimează acea organizație ca exemplu bunde urmat. Acest ghid nu face excepție de la o astfel de definire, încercând să sugereze reușita unuiparteneriat și a organizațiilor partenere.

Sep 05
Publicat în Ghiduri

Ghid de orientarea și consiliere profesională a salariaților din sănătate în regiunea Sud-Muntenia

Scopul Ghidului de orientare și consiliere profesională îl constituie crearea unui instrumentutil pentru salariații din sănătate, adaptat la condițiile contemporane de lucru și care ia înconsiderare unele din cele mai actuale date din diferitele științe. El pornește de la premisa uneiinsuficiente activități în acest domeniu, salariații fiind în bună măsură lipsiți de sprijinul instituționalde care au nevoie.

Sep 06
Publicat în Ghiduri

Învață din experiența noastră! Ghid de bune practici și povești de succes în domeniul orientării, consilierii, formării și ocupării profesionale în sectorul sanitar

Scopul acestui Ghid îl constituie prezentarea ansamblului experienței pe care a reprezentat-o implementarea acestui proiect, în vederea creării unui instrument util pentru toți cei care desfășoară o activitate similară, adică a facilitării unui eficient schimb de experiență cu toți cei interesați.

Sep 07
Publicat în Ghiduri

Un sprijin pentru cariera ta! Ghid de orientare și consiliere profesională a salariaților din sectorul sanitar

Prin intermediul prezentului ghid, colectivul de redactare și-a propus realizarea unui instrument util pentru dezvoltarea carierei salariaților din Sănătate, în condițiile în care preocupări\le din România față de aceste aspecte sunt limitate. Fără a avea pretenția tratării exhaustive a problematicii, ghidul oferă un set de informații relevante pentru salariați, putând contribui în mod semnificativ la orientarea în carieră a acestora.

Sep 01
Publicat în Studii

Calitatea vieţii profesionale și tendinţa de migraţie a personalului din sistemul sanitar

Tema cercetării a fost sesizată ca problemă în urma unui număr mare de observații dublate de o serie de cercetări exploratorii desfășurate începând cu anul 2006 de coordonatorul cercetării.

Studiul, desfășurat în perioada august 2009 – mai 2011, a avut ca subiecți salariații din unitățile sanitare publice din Regiunea Sud-Est, respectiv județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Buzău și Vrancea. Precizăm faptul că probleme-le specifice medicilor sunt prezente într-o măsură destul de mică deoarece ponde-rea lor în grupul țintă a proiectului în cadrul căruia s-a desfășurat prezenta cerceta-re este redusă.

Sep 05
Publicat în Studii

Studiul privind nevoile specifice de consiliere și orientare profesională ale salariaților din sănătate. Studiu de caz: regiunea Sud-Est

Cercetarea de față a fost efectuată de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” în cadrul proiectului cu titlul Fii calificat pe piața muncii! Creșterea nivelului de calificare al angajaților din sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Est, fiind desfășurată în perioada martie-iunie 2012

Proiecte finalizate

Ultimele comentarii

Cautare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates