Sep 16
Publicat în Finalizate

Fii calificat pe piața muncii!

Proiectul Fii calificat pe piața muncii! Creșterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Est contract POS DRU/108/2.3/G/79295 a fost implementat în Regiunea Sud-Est  în perioada 01.09.2011 - 30.06.2013, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L. și Sindicatul ,,Solidaritatea Sanitară” Galați, care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Sep 16
Publicat în Finalizate

Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională!

Proiectul Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională! Creșterea gradului de calificare și adaptare a salariaților din ramura sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Muntenia pe o piață a muncii în plină schimbare prin calificare, recalificare și consiliere profesională contract POS DRU/108/2.3/G/79508 a fost implementat în Regiunea Sud-Muntenia  în perioada 01.09.2011 - 30.06.2013, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L. și Sindicatul ,,Solidaritatea Sanitară” Prahova, care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Sep 17
Publicat în Finalizate

Acces și participare la calificarea și consilierea profesională!

Proiectul Acces și participare la calificarea și consilierea profesională! Creșterea capacității de adaptare a salariaților din sănătate și asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile cerințe de pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională contract POS DRU/108/2.3/G/79304 a fost implementat în Regiunea București-Ilfov  în perioada 01.03.2012- 28.02.2014, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Sep 15
Publicat în În desfășurare

Proiectul: Egalitate de gen și acces în sănătate (EGAS) – Formare, cercetare și conștientizare pentru dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud

Federația “Solidaritatea Sanitară” din România / Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială "Solidaritatea" a lansat un nou proiect, intitulat ”Egalitate de gen și acces în sănătate (EGAS) - Formare, cercetare și conștientizare pentru dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud – Est”, contract POS DRU/146/6.3/G/128685, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, continuând tradiția implementării cu succes a mai multor proiecte de cercetare, formare profesională și dezvoltare.

Proiecte finalizate

Ultimele comentarii

Cautare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates