Sep 02
Publicat în Studii

Dezechilibrul pe piața muncii Analiză exploratorie a situației șomerilor și angajatorilor: studiu de caz - județul Galați

În studiul de faţă am încercat să descoperim care sunt problemele cu care se confruntă șomerii din judeţul Galaţi, o categorie socială aflată în dificultate, pe de o parte insuficient sprijinită de autorităţi, pe de alta blamată de o parte a populaţiei pentru situaţia în care se află şi la rândul ei neîncrezătoare în instituții și în persoanele din jurul lor.

Sep 03
Publicat în Studii

O analiză regională a pieței muncii.Studiu de caz: persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și cele inactive din județele Galați și Brăila

Dezechilibrele cunoscute de piața muncii din România constituie, mai ales în contextul crizei economice, factori majori de influență negativă a so-cietății. Șomajul reprezintă, în acest context socio-economic, un fenomen în-grijorător, atât prin numărul persoanelor aflate în această situație cât și datori-tă efectelor severe pe care le are asupra unei categorii a populației. Cei mai mulți dintre șomeri trebuie să înfrunte o serie de dificultăți în special econo-mice dar și sociale psihologice, toate acestea conducând la riscul unei marginalizări sociale.

Sep 12
Publicat în Studii

Determinanţi ai inserţiei pe piața muncii a categoriilor vulnerabile ocupaţional din mediul rural al judeţului Brăila

Pentru identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale diferitelor grupuri ţintă din zonele rurale în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii şi elaborarea unor previziuni privind tendinţele pieţei forţei de muncă, Activitatea 3 a proiectului amintit constă în organizarea şi desfăşurarea a două activități de cercetare.

Sep 13
Publicat în Studii

Diagnoza factorilor care influenţează accesul la ocupare a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural al judeţului Galaţi

Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Socială „Solidaritatea” anunţă lansarea studiului Diagnoza factorilor care influenţează accesul la ocupare a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă  din mediul rural al judeţului Galaţi, elaborat în cadrul proiectului Formare și informare pentru piața muncii! - Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural al județului Galați.

Proiecte finalizate

Ultimele comentarii

Cautare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates