Sep 16
Publicat în Finalizate

Proiectul: Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă!

Obiectivul general al proiectului a fost constituit de facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, persoanelor inactive din zonele rurale, a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, creșterea calității resurselor umane din zonele rurale din județ precum și dezvoltarea culturii antreprenoriale în aceste zone.

Sep 14
Publicat în Finalizate

Proiectul: Formare și informare pentru piața muncii!

Proiectul Formare și informare pentru piața muncii! - Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural al județului Galați   a fost implementat în mediul rural al județului Galați în perioada 01.05.2012-31.07.2014, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Sep 16
Publicat în Finalizate

Proiectul: O șansă pentru mediul rural!

Proiectul O șansă pentru mediul rural! - Formare, informare și consiliere pentru integrarea și reintegrarea în viața activă a persoanelor inactive, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural al județului Brăila a fost implementat în mediul rural al județului Brăila în perioada 01.05.2012-30.04.2014, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Sep 12
Publicat în Studii

Determinanţi ai inserţiei pe piața muncii a categoriilor vulnerabile ocupaţional din mediul rural al judeţului Brăila

Pentru identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale diferitelor grupuri ţintă din zonele rurale în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii şi elaborarea unor previziuni privind tendinţele pieţei forţei de muncă, Activitatea 3 a proiectului amintit constă în organizarea şi desfăşurarea a două activități de cercetare.

Sep 13
Publicat în Studii

Diagnoza factorilor care influenţează accesul la ocupare a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural al judeţului Galaţi

Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Socială „Solidaritatea” anunţă lansarea studiului Diagnoza factorilor care influenţează accesul la ocupare a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă  din mediul rural al judeţului Galaţi, elaborat în cadrul proiectului Formare și informare pentru piața muncii! - Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural al județului Galați.

Sep 14
Publicat în Studii

Diagnosticarea specificului pieței muncii și analiza pattern-urilor existente la nivelul statuturilor ocupaționale din mediul rural al județului Vrancea

Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Socială „Solidaritatea”/Federația „Solidaritatea Sanitară” din România anunţă lansarea studiului cu titlul Diagnosticarea specificului pieței muncii și analiza pattern-urilor existente la nivelul statuturilor ocupaționale din mediul rural al județului Vrancea.

Doar cca. 15% dintre respondenți au indicat faptul că sunt/au fost în căutarea unui loc de muncă; informația este relevantă raportat la structura eșantionului. În ceea ce privește motivele pentru care nu-și caută un loc de muncă, reținem următoarele răspunsuri, prezentate în ordine ierarhică:

Proiecte finalizate

Ultimele comentarii

Cautare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates