Sep 03
Publicat în Ghiduri

Ghid de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate în regiunea Sud-Est

Prezentul Ghid dorește să se constituie într-un instrument de consiliere și informare util pentru toți salariații din sănătate. El completează resursele puse deja la dispoziția publicului pe site-ul proiectului, la adresa cariera-ta.ro și activitățile desfășurate în cadrul workshopului de informare, orientare și consiliere.

Sep 05
Publicat în Ghiduri

Ghid de orientarea și consiliere profesională a salariaților din sănătate în regiunea Sud-Muntenia

Scopul Ghidului de orientare și consiliere profesională îl constituie crearea unui instrumentutil pentru salariații din sănătate, adaptat la condițiile contemporane de lucru și care ia înconsiderare unele din cele mai actuale date din diferitele științe. El pornește de la premisa uneiinsuficiente activități în acest domeniu, salariații fiind în bună măsură lipsiți de sprijinul instituționalde care au nevoie.

Proiecte finalizate

Ultimele comentarii

Cautare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates