Sep 01
Publicat în Studii

Calitatea vieţii profesionale și tendinţa de migraţie a personalului din sistemul sanitar

Tema cercetării a fost sesizată ca problemă în urma unui număr mare de observații dublate de o serie de cercetări exploratorii desfășurate începând cu anul 2006 de coordonatorul cercetării.

Studiul, desfășurat în perioada august 2009 – mai 2011, a avut ca subiecți salariații din unitățile sanitare publice din Regiunea Sud-Est, respectiv județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Buzău și Vrancea. Precizăm faptul că probleme-le specifice medicilor sunt prezente într-o măsură destul de mică deoarece ponde-rea lor în grupul țintă a proiectului în cadrul căruia s-a desfășurat prezenta cerceta-re este redusă.

Sep 05
Publicat în Studii

Studiul privind nevoile specifice de consiliere și orientare profesională ale salariaților din sănătate. Studiu de caz: regiunea Sud-Est

Cercetarea de față a fost efectuată de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” în cadrul proiectului cu titlul Fii calificat pe piața muncii! Creșterea nivelului de calificare al angajaților din sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Est, fiind desfășurată în perioada martie-iunie 2012

Sep 06
Publicat în Studii

Impactul Directivei nr. 24/2011 asupra sistemului sanitar din România

Prezentul studiu abordează prevederile Directivei nr. 24/2011 din perspectiva impactului estimat al acesteia asupra sistemului sanitar românesc în ansamblul său. Analiza se desfășoară, în mod simultan, atât raportat la situația actuală a sistemului cât și prin luarea în considerare a perspectivelor de reformă ale acestuia, încercând pe această cale să sugerăm care ar fi variantele optime din punctul nostru de vedere.

Sep 07
Publicat în Studii

Studiu asupra timpului de muncă în sectorul sanitar din România. Analiză de caz: gărzile medicilor

Studiul asupra situației timpului de lucru al medicilor din România face parte din strategia ce vizează analiza relației dintre calitatea vieții profesionale a salariaților și calitatea serviciilor medicale. În acest sens, studiul pornește de la premisa că insatisfacțiile față de timpul de lucru, dublate de-o modalitate de organizare a activității care conduce la supra-aglomerarea salariaților au un impact negativ asupra calității serviciilor medicale, datorită demotivării, stării de oboseală, influențelor negative asupra vieții de familie etc.

Sep 08
Publicat în Studii

Studiul privind nevoile specifice de consiliere și orientare profesională ale salariaților din sănătate și asistență socială. Studiu de caz: regiunea Sud-Muntenia

Cercetarea și studiul de față face parte din strategie de abordare a sectorului sanitar ce dorește dezvoltarea unor căi de acțiune eficientă bazate pe dovezi pentru îmbunătățire a situației personalului din acest sector demarată anterior și continuată prin intermediul acestui proiect și a altora asemănătoare, strategia putând fi considerată parte integrantă a principiului medicinii bazate pe dovezi care ar trebui să guverneze sistemul de sănătate românesc.

Sep 11
Publicat în Studii

Cariere în Sănătate: oportunități și piedici. Studiu privind nevoile specifice de consiliere și orientare profesională ale salariaților din sănătate. Analiză de caz: regiunea București - Ilfov

Cercetarea preia experiența cercetărilor anterioare derulate în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România (Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”) în acest domeniu, inclusiv pe tema orientării și consilierii profesionale, putându-se astfel vorbi de o cercetare longitudinală centrată pe problema angajaților din sănătate. 

Proiecte finalizate

Ultimele comentarii

Cautare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates