Sep 16
Publicat în Finalizate

Fii calificat pe piața muncii!

Proiectul Fii calificat pe piața muncii! Creșterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Est contract POS DRU/108/2.3/G/79295 a fost implementat în Regiunea Sud-Est  în perioada 01.09.2011 - 30.06.2013, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L. și Sindicatul ,,Solidaritatea Sanitară” Galați, care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Sep 16
Publicat în Finalizate

Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională!

Proiectul Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională! Creșterea gradului de calificare și adaptare a salariaților din ramura sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Muntenia pe o piață a muncii în plină schimbare prin calificare, recalificare și consiliere profesională contract POS DRU/108/2.3/G/79508 a fost implementat în Regiunea Sud-Muntenia  în perioada 01.09.2011 - 30.06.2013, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L. și Sindicatul ,,Solidaritatea Sanitară” Prahova, care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Sep 17
Publicat în Finalizate

Acces și participare la calificarea și consilierea profesională!

Proiectul Acces și participare la calificarea și consilierea profesională! Creșterea capacității de adaptare a salariaților din sănătate și asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile cerințe de pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională contract POS DRU/108/2.3/G/79304 a fost implementat în Regiunea București-Ilfov  în perioada 01.03.2012- 28.02.2014, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Sep 11
Publicat în Finalizate

Formare şi informare pentru piaţa muncii!

Formare şi informare pentru piaţa muncii! - Dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru integrare şi reintegrare în viaţa activă a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţele Galaţi şi Brăila

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea integrării pe piaţa muncii şi în viaţa activă a şomerilor, şomerilor de lungă durată, şomerilor tineri şi somerilor peste 45 de ani, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoanelor inactive din cele două judeţe.

Sep 12
Publicat în Finalizate

Proiectul: Fii competent pe piața muncii

Obiectivul general al proiectului Fii competent pe piața muncii – Dezvoltarea competențelor profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viața active în județul Galați, contract de finanțare POSDRU/100/5.1/G/76762 l-a constituit facilitarea integrării pe piața muncii și în viața active a șomerilor din județul Galați, un accent deosebit fiind pus pe situația șomerilor de lungă durată, tineri sau peste 45 de ani.

Sep 16
Publicat în Finalizate

Proiectul: Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă!

Obiectivul general al proiectului a fost constituit de facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, persoanelor inactive din zonele rurale, a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, creșterea calității resurselor umane din zonele rurale din județ precum și dezvoltarea culturii antreprenoriale în aceste zone.

Sep 14
Publicat în Finalizate

Proiectul: Formare și informare pentru piața muncii!

Proiectul Formare și informare pentru piața muncii! - Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural al județului Galați   a fost implementat în mediul rural al județului Galați în perioada 01.05.2012-31.07.2014, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Sep 16
Publicat în Finalizate

Proiectul: O șansă pentru mediul rural!

Proiectul O șansă pentru mediul rural! - Formare, informare și consiliere pentru integrarea și reintegrarea în viața activă a persoanelor inactive, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural al județului Brăila a fost implementat în mediul rural al județului Brăila în perioada 01.05.2012-30.04.2014, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Sep 15
Publicat în În desfășurare

Proiectul: Egalitate de gen și acces în sănătate (EGAS) – Formare, cercetare și conștientizare pentru dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud

Federația “Solidaritatea Sanitară” din România / Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială "Solidaritatea" a lansat un nou proiect, intitulat ”Egalitate de gen și acces în sănătate (EGAS) - Formare, cercetare și conștientizare pentru dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud – Est”, contract POS DRU/146/6.3/G/128685, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, continuând tradiția implementării cu succes a mai multor proiecte de cercetare, formare profesională și dezvoltare.

Proiecte finalizate

Ultimele comentarii

Cautare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates