Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială "Solidaritatea" 

Activitatea de cercetare a CCDSS se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul social, sindical și economico-social, a dezvoltării de programe și proiecte sociale, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi cunoştinţe ştiinţifice, în vederea asigurării suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în domeniul ştiinţelor sociale, fundamentarea şi susţinerea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă a organizațiilor în contextul integrării europene. Activitatea de dezvoltare a CCDSS este centrată în principal pe implementarea proiectelor prin atragerea de fonduri nerambursabile, pe dezvoltarea de parteneriate naţionale şi transnaţionale, pe organizarea şi desfăşurare de cursuri de pregătire şi formare profesională în condiţiile legii.

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates